Praktijk Leefstijlcoaching by Nicole, gevestigd Levantstraat 23, 7559 CG  Hengelo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de diensten van Leefstijlcoaching by Nicole dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de huisarts of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Leefstijlcoaching by Nicole heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Je persoonsgegevens bewaren we 15 jaar na beëindiging van coaching (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Leefstijlcoaching by Nicole zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere hulpverlener). Leefstijlcoaching by Nicole heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Leefstijlcoaching by Nicole zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Leefstijlcoaching by Nicole een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Leefstijlcoaching by Nicole blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@leefstijlcoachinghengelo.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Leefstijlcoaching by Nicole neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@leefstijlcoachinghengelo.nl.

 

Meer informatie

Heb je nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Leefstijlcoaching by Nicole? Neem dan contact op via 06-34942432 of via info@leefstijlcoachinghengelo.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 

Kan ik je helpen?